Dom > Aktualności > Aktualności > Proces nadzoru nad odprawą celną i środki ostrożności w przypadku międzynarodowych ładunków przewożonych drogą morską
Skontaktuj się z nami
TEL: +86-755-25643417 Faks: +86 755 25431456 Adres: Pokój 806, Blok B, Rongde Times Square, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen, Chiny Kod pocztowy: 518115 E-mail: Logistics01@swwlogistics.com.cn
Skontaktuj się teraz
Certyfikaty
Podążaj za nami

Aktualności

Proces nadzoru nad odprawą celną i środki ostrożności w przypadku międzynarodowych ładunków przewożonych drogą morską

sofreight.com sofreight.com 2024-04-02 14:51:55

Logistyka HongmingdyJest to firma logistyczna z ponad 20-letnim doświadczeniem w transporcie, specjalizująca się w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Azji Południowo-Wschodniej i innych rynkach.Jest bardziej właścicielem ładunku niż właścicielem ładunku~

Wysyłka międzynarodowych ładunków przeładunkowych:Odnosi się do towarów, które są wysyłane z portu zagranicznego, przesiadane na statek żeglugowy w miejscu, w którym w kraju ma siedzibę urząd celny i nadal wysyłane za granicę.

Przedsiębiorstwa często muszą konsultować się z organami celnymi, zgłaszając po raz pierwszy międzynarodowy towar do przeładunku morskiego (zwany dalej „towarem przeładunkowym”). Dziś redakcja specjalnie zestawiła wiedzę na temat nadzoru nad towarami przeładunkowymi. Przyjdź i zobacz!

Podstawa nadzoru

●„Prawo celne Chińskiej Republiki Ludowej”

● „Środki celne Chińskiej Republiki Ludowej dotyczące administrowania manifestami transportu przychodzącego i wychodzącego” (opublikowane przez Generalną Administrację Celną zarządzenie nr 172 i zmodyfikowane przez Generalną Administrację Celną zarządzenie nr 235 i 240)

● „Środki celne Chińskiej Republiki Ludowej dotyczące nadzoru nad transportem wjazdowym i wyjazdowym” (opublikowane przez Generalną Administrację Celną zarządzenie nr 196 i zmodyfikowane przez Generalną Administrację Celną zarządzenie nr 240)

● „Ogłoszenie w sprawie dostosowań w sprawach związanych z zarządzaniem manifestami transportu wodnego i powietrznego” (Ogłoszenie Generalnej Administracji Celnej nr 144, 2019)

Podstawowy proces

Towary przeładowywane podlegają dozorowi celnemu od chwili wjazdu do kraju aż do jego opuszczenia. Podstawowe procedury nadzoru celnego ładunku przeładunkowego są następujące:

1. Przed wjazdem przewożonego towaru do kraju podmiot przekazujący manifest przekazuje organom celnym dane elektroniczne oryginału manifestu.

2. Po przybyciu przeładowywanego towaru do portu krajowego operator miejsca lub wydział rozliczeń przekazuje organom celnym raport kontrolny w postaci danych elektronicznych.

3. Zanim przeładowywane towary opuszczą kraj, podmiot przekazujący manifest przekazuje organom celnym wcześniej przydzielone dane elektroniczne manifestu.

4. Nadawca manifestu przekazuje organom celnym elektroniczne dane dokumentu zatwierdzenia transferu międzynarodowego.System manifestu celnego automatycznie weryfikuje dane elektroniczne oryginału manifestu i kasuje dane elektroniczne manifestu wstępnie przydzielonego na podstawie danych elektronicznych manifestu dokument zezwolenia na tranzyt międzynarodowy.

5. Po dotarciu przeładunkowego towaru do terminala wyjściowego operator składowiska przekazuje organom celnym raport przybycia w formie danych elektronicznych.

6. Nadajnik manifestu przekazuje organom celnym elektroniczne dane manifestu załadunku.Towary i pozycje wymienione w manifeście załadunku muszą zostać zwolnione przez organy celne.

7. Po załadowaniu towaru i przygotowaniu go do wyjazdu z kraju osoba kierująca pojazdem transportowym składa do urzędu celnego wniosek o odprawę celną.Dopiero po zakończeniu procedur celnych pojazd wyjeżdżający może opuścić kraj.

8. Po opuszczeniu pojazdu transportu wychodzącego operator miejsca lub dział rozliczeń przedkłada organom celnym raport kontrolny w formie danych elektronicznych, a system manifestu celnego zweryfikuje oryginalne dane manifestu elektronicznego na podstawie danych elektronicznych zawartych w raporcie wywozowym.

Terminy i specyfikacje dotyczące wypełniania manifestów i powiązanej elektronicznej transmisji danych powinny być zgodne z postanowieniami „Manifestowych środków zarządzania służb celnych Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie środków transportu wjazdu i wyjazdu”, „Ogłoszenia w sprawie dostosowań do kwestii związanych z zarządzaniem Manifestów Transportu Wodnego i Lotniczego” oraz inne dokumenty.

Środki ostrożności

Specyfikacje wypełnień

Oryginalny manifest, wstępnie skonfigurowany manifest:W polu „kod statusu ładunku” należy wpisać „002” (międzynarodowy ładunek przeładunkowy), w polu „kod miejsca docelowego przeładunku” należy podać port zagraniczny.

Międzynarodowe zlecenie spedycyjne:Należy wypełnić ogólne (pod)numery listów przewozowych wejścia i wyjścia oraz sekcje danych dotyczących ładunku; kod miejsca załadunku wypełnia kod miejsca załadunku w oryginalnym manifeście wejścia; kod miejsca rozładunku wypełnia kod miejsca rozładunku w wychodzący manifest przedalokacji; W przypadku numerów kontenerów w przypadku operacji zmiany kontenera należy wpisać rzeczywisty numer kontenera wysyłkowego; wpisać dokładnie liczbę i wagę towaru.

Wymień pojemnik

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu kontener do przeładunku międzynarodowego zajdzie konieczność zmiany, należy złożyć pisemny wniosek do organów celnych właściwych dla miejsca, w którym znajduje się towar, a zmiany można dokonać dopiero po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez organy celne.

Prośba o przedłużenie

Towary w ramach przeładunku międzynarodowego powinny zostać przeładowane poza granicami kraju w ciągu trzech miesięcy.W przypadku konieczności przełożenia eksportu ze względu na szczególne okoliczności należy złożyć papierową instrukcję składania wniosków organom celnym w miejscu wwozu, a przedłużenie może wynieść do sześciu miesięcy.

kontrola celna

Organy celne mogą dokonać kontroli przewożonych towarów, jeżeli uznają to za konieczne. Jeżeli dane zawarte w manifeście elektronicznym podlegają kontroli i wymagają sprawdzenia, przedsiębiorstwo powinno współpracować z organami celnymi w celu przeprowadzenia prac kontrolnych.

odpowiedzialność prawna

Jeżeli przewożone towary zostaną fałszywie zgłoszone organom celnym, organy celne mogą nałożyć karę pieniężną, a w przypadku nielegalnych zysków zostaną one skonfiskowane.